ارسال رایگان و سراسری

یکی از دغدغه‌های مهم مصرف کنندگان و مشتریان هرکالا و خدماتی در دسترس بودن کالا و ارسال به موقع آن می‌باشد.

براساس آخرین نظرسنجی‌ها مشتریان انتظار دارند که ارسال کالاهای مورد نیاز آنها درکمترین زمان باهزینه پایین و رعایت تمامی استانداردهای مورد نظر جهت سالم بودن کالا در حمل و نقل انجام پذیرد که باعث افزایش وفاداری مشتری می‌شود.

شرکت بازرگانی قائم در راستای احترام به حقوق مشتریان خود تمامی سفارشات دریافتی خود در کرج و تهران را در محل فروشگاه مشتری و شهرستان‌ها را در باربری مد نظر خود مشتری در ااسرع وقت و به صورت رایگان تحویل می‌دهد.