نمایشگاه ها​

شرکت در نمایشگاه به عنوان بسته ی با هدف معرفی کالا و محصولات جدید، ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، متخصصین،ایجاد فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری و … همواره مورد توجه شرکت بازرگانی قائم بوده است.

بدین منظور این شرکت از سال 1395 باحضور مستمر در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی یراق الات این فرصت را بدست اورده است تا محصولات و خدمات خودرا به بهترین شکل در دسترس مخاطبان قرار دهد.

1) نمایشگاه بین المللی مدکس بهمن ماه سال 1395-1396-1397-1398-1401-1402

2) نمایشگاه دائمی یراق الات 1399-1400

3) نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان مرداد ماه 1401-1402

4) همچنین نمایشگاه های بین المللی دمشق-سوریه2021

5) نمایشگاه دائمی عمان

6) نمایشگاه دائمی عراق