تمام محصولات نایس شامل 3 سال ضمانت می باشد .

بخاطرداشته باشید که موارد ذیل باعث ابطال گارانتی می شود:


* استفاده از مواد شوینده شیمیایی باعث صدمه جدی به آبکاری می گردد.

* نگهداری در محل نامناسب

*عدم آشنایی با نحوه نصب محصول و استفاده نابجا از آن.