مشتری مداری و رضایت مشتریان

با رقابتی شدن شدید بازارها،توسعه شبکه های اجتماعی و قدرت انتخاب گسترده ی مصرف کنندگان موجب شده تا مشتری مداری به مهمترین مزیت رقابتی برای شرکت ها تبدیل شود.

نخستین گام درمشتری مداری این است که بدانیم مشتری چه میخواهد؟!! اگر بتوانیم پاسخ مناسب و کاملی برای این پرسش پیدا کنیم آنگاه رضایت مندی و وفاداری مشتریان را خواهیم داشت.

شرکت بازرگانی قائم همواره اصول زیر را در راستای مشتری مداری در نظر داشته است.

1) آگاهی از نیاز بازار و مشتریان

2) احترام به حقوق مشتری

3) تولید محصول متنوع و باکیفیت

4) فراهم نمودن کالاها و خدمات موردنیاز مشتری

5) سرعت و دقت در ارائه خدمات

6) قیمت رقابتی

7) ارسال سراسری و به موقع کالا

8)ضمانت کالا

9)نظرسنجی از مشتریان

10) پیگیری درخواست مشتری

ما در شرکت بازرگانی قائم همواره به این شعار که,,مشتری ولی نعمت ماست ,,باور داریم و در این راستا تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت مشتری به کار گرفته‌ایم.