گونیا فرفورژه G100

گونیا به مجموعه متنوعی از یراق آلات کابینت اطلاق می‌گردد که برای نگه داشتن طبقات استفاده می‌شود. گونیاها انواع مختلفی و سایزهای متنوعی دارند. گونیاهای نایس با متریال‌های پلاستیک، آهن، آلومینومی و… تولید و ارائه می‌گردد.

گونیا آهنی G110

گونیا به مجموعه متنوعی از یراق آلات کابینت اطلاق می‌گردد که برای نگه داشتن طبقات استفاده می‌شود. گونیاها انواع مختلفی و سایزهای متنوعی دارند. گونیاهای نایس با متریال‌های پلاستیک، آهن، آلومینومی و… تولید و ارائه می‌گردد.

گونیا تسمه ای طرح دار G120

گونیا به مجموعه متنوعی از یراق آلات کابینت اطلاق می‌گردد که برای نگه داشتن طبقات استفاده می‌شود. گونیاها انواع مختلفی و سایزهای متنوعی دارند. گونیاهای نایس با متریال‌های پلاستیک، آهن، آلومینومی و… تولید و ارائه می‌گردد.

گونیا تسمه ای طرح دار G130

گونیا به مجموعه متنوعی از یراق آلات کابینت اطلاق می‌گردد که برای نگه داشتن طبقات استفاده می‌شود. گونیاها انواع مختلفی و سایزهای متنوعی دارند. گونیاهای نایس با متریال‌های پلاستیک، آهن، آلومینومی و… تولید و ارائه می‌گردد.

گونیا آلومینیومی G50

گونیا به مجموعه متنوعی از یراق آلات کابینت اطلاق می‌گردد که برای نگه داشتن طبقات استفاده می‌شود. گونیاها انواع مختلفی و سایزهای متنوعی دارند. گونیاهای نایس با متریال‌های پلاستیک، آهن، آلومینومی و… تولید و ارائه می‌گردد.

گونیا روکش دار G70

گونیا به مجموعه متنوعی از یراق آلات کابینت اطلاق می‌گردد که برای نگه داشتن طبقات استفاده می‌شود. گونیاها انواع مختلفی و سایزهای متنوعی دارند. گونیاهای نایس با متریال‌های پلاستیک، آهن، آلومینومی و… تولید و ارائه می‌گردد.