|

العربی

|

En

02177135094

اتصالات فلزی

اتصالات فلزی نایس شامل انواع زیرسری فلزی و پایه سقفی و بست های آتاژور و همچنین جا کابلی می باشد. این محصولات در مدل های مختلف و سایزهای متنوع در رنگ بندی کامل تولید و توزیع می گردد.