|

العربی

|
En
02177135094

آبچکان آشپزخانه

ازآبچکان ها برای خشک کردن ظروف پس ازشتشوی آنها استفاده می شود. این وسیله یکی از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده درآشپزخانه می باشد. آبچکان های نایس درسایزهای استاندارد با متریال اهن و استیل تولید و عرضه می گردد.