آبچکان آشپزخانه

ازآبچکان ها برای خشک کردن ظروف پس ازشتشوی آنها استفاده می شود. این وسیله یکی از پرکاربردترین محصولات مورد استفاده درآشپزخانه می باشد. آبچکان های نایس درسایزهای استاندارد با متریال اهن و استیل تولید و عرضه می گردد.