دستگیره تک پیچ

نکته مهم در طراحی کابینت آشپزخانه و کمد ها دستگیره ها هستند. این موضوع از چشم عده بسیار زیادی مخفی می ماند. درصورتی که هیچ چیز مانند دستگیره کابینت نمیتواند بر سبک طراحی یک آشپزخانه تاکید کند.

دستگیره های تک پیچ همانطور که از اسم آن مشخص است با یک پیچ نصب میگردد. این نوع دستگیره بیشتر برای کابینت ها ، کشوهای فایل ، میز تلویزیون، کمد و غیره استفاده می گردد.

دستگیره های تک پیچ نایس در مدل های مختلف با تنوع رنگ بالا و سه سال ضمانت در متریال های زاماک و آلومینیوم تولید و عرضه می گردد.