ریل تاندم باکس گالری کوتاه (N81)

امروزه در حوزه ی کابینت سازی مدل های مختلفی برای طراحی و ساخت کابینت ها ، بدنه آنها ، کشوها و حتی ریل های کابینت برای اتصال کشو به بدنه آن ارائه میشوند ، ریل تاندم یکی از انواع ریل هایی است که در قالب ریل های کشویی در بازار موجود هستند ریل های تاندم […]