مگنت پاور N43

مگنت فشاری کابینت از مهم ترین وسایلی است که به آشپزخانه جلوه ی زیباتری می‌دهد. از این مگنت ها برای باز و بسته شدن کشو و درب‌هایی که نیاز به دستگیره ندارند استفاده می‌شود. انواع مگنت های مدادی، صلیبی، طرح المان، طرح بلوم نایس با سه سال ضمانت و کیفیت عالی درحال توزیع می‌باشد. رنگ […]

مگنت صلیبی N44

مگنت فشاری کابینت از مهم ترین وسایلی است که به آشپزخانه جلوه ی زیباتری می‌دهد. از این مگنت ها برای باز و بسته شدن کشو و درب‌هایی که نیاز به دستگیره ندارند استفاده می‌شود. انواع مگنت های مدادی، صلیبی، طرح المان، طرح بلوم نایس با سه سال ضمانت و کیفیت عالی درحال توزیع می‌باشد. رنگ […]

مگنت صلیبی تنظیم دار N42

مگنت فشاری کابینت از مهم ترین وسایلی است که به آشپزخانه جلوه ی زیباتری می‌دهد. از این مگنت ها برای باز و بسته شدن کشو و درب‌هایی که نیاز به دستگیره ندارند استفاده می‌شود. انواع مگنت های مدادی، صلیبی، طرح المان، طرح بلوم نایس با سه سال ضمانت و کیفیت عالی درحال توزیع می‌باشد. رنگ […]

مگنت استیل N41S

مگنت فشاری کابینت از مهم ترین وسایلی است که به آشپزخانه جلوه ی زیباتری می‌دهد. از این مگنت ها برای باز و بسته شدن کشو و درب‌هایی که نیاز به دستگیره ندارند استفاده می‌شود. انواع مگنت های مدادی، صلیبی، طرح المان، طرح بلوم نایس با سه سال ضمانت و کیفیت عالی درحال توزیع می‌باشد. رنگ […]

مگنت مدادی N40

مگنت فشاری کابینت از مهم ترین وسایلی است که به آشپزخانه جلوه ی زیباتری می‌دهد. از این مگنت ها برای باز و بسته شدن کشو و درب‌هایی که نیاز به دستگیره ندارند استفاده می‌شود. انواع مگنت های مدادی، صلیبی، طرح المان، طرح بلوم نایس با سه سال ضمانت و کیفیت عالی درحال توزیع می‌باشد. رنگ […]