پیچ خودکار Self Tapping

پیچ‌های ام دی اف و نصب (استوانه ای و…) نایس با رزوه‌های زنده و ماشین کاری شده و گل پیچ عمیق جهت کارایی و گیرایی بیشتر در سایزهای مختلف جزء پرکاربردترین پیچ‌های بازار می‌باشد.

پیچ فیکس FIX

پیچ‌های ام دی اف و نصب (استوانه ای و…) نایس با رزوه‌های زنده و ماشین کاری شده و گل پیچ عمیق جهت کارایی و گیرایی بیشتر در سایزهای مختلف جزء پرکاربردترین پیچ‌های بازار می‌باشد.

پیچ ام دی اف DEYWALL

پیچ‌های ام دی اف و نصب (استوانه ای و…) نایس با رزوه‌های زنده و ماشین کاری شده و گل پیچ عمیق جهت کارایی و گیرایی بیشتر در سایزهای مختلف جزء پرکاربردترین پیچ‌های بازار می‌باشد.

پیچ نصب CHIPBOARD

پیچ‌های ام دی اف و نصب (استوانه ای و…) نایس با رزوه‌های زنده و ماشین کاری شده و گل پیچ عمیق جهت کارایی و گیرایی بیشتر در سایزهای مختلف جزء پرکاربردترین پیچ‌های بازار می‌باشد.