چرخ صنعتی ترمزدار 75میلیمتر N75B

انواع چرخ‌های فانتزی و صنعتی نایس در مدل‌های ثابت، گردان، ساده و ترمزدار در سایزهای 5 سانت و 7.5 سانت و… برای نصب در زیر کانتر، میزوصندلی مورد استفاده قرارمی گیرد.

چرخ صنعتی 75 میلیمتر N75

انواع چرخ‌های فانتزی و صنعتی نایس در مدل‌های ثابت، گردان، ساده و ترمزدار در سایزهای 5 سانت و 7.5 سانت و… برای نصب در زیر کانتر، میزوصندلی مورد استفاده قرارمی گیرد.

چرخ صنعتی ترمزدار 50 میلیمتر N71B

انواع چرخ‌های فانتزی و صنعتی نایس در مدل‌های ثابت، گردان، ساده و ترمزدار در سایزهای 5 سانت و 7.5 سانت و… برای نصب در زیر کانتر، میزوصندلی مورد استفاده قرارمی گیرد.